Com personalitzar un tema

El tema és l’aparença estètica de Folio, la distribució dels objectes, les fonts i els colors del vostre espai o blog. Hi ha diferents temes predissenyats a WordPress. Un cop triem el tema, us permet modificar alguns elements per personalitzar el vostre Folio.

El primer pas per triar un tema nou és clicar en l’opció Personalizar del menú de la part superior de la vostra pàgina de Folio.

A continuació, s’obrirà un menú nou a l’esquerra que us permetrà personalitzar Folio.

 

Quan cliqueu en l’opció Cambiar tema accediu a la pàgina on podeu veure i triar els diferents temes predissenyats de WordPress. També teniu l’opció de previsualitzar com quedaria la vostra pàgina amb cada tema si cliqueu a Vista previa. Quan trieu el tema, heu de publicar els canvis per guardar la nova aparença de Folio.

Una vegada escollir el tema pel nostre Folio podem personalitzar-ho fent click sobre el botó “personalitzar”.

 

S’obrirà el menú de l’esquerra en el que podem veure vàries opcions.

La primera opció de la llista és “Identitat del lloc” que ens permet escriure el títol i subitítol, afegir un logotip i una imatge de fons.

La segona opció que trobem és “colors” en què podem canviar el color de fons i el títol. La vista prèvia en aquest cas és automàtica i cada vegada que seleccionem una opció es poden veure els canvis en l’aspecte del nostre Folio de forma immediata.

 

 

 

 

 

La tercera opció “Mitjans de la capçalera” et permet afegir una imatge i/o vídeo de presentació al teu espai.

 

Un cop fem clic en publicar els canvis de personalització del nostre Folio es g

uardarà la nova aparença del nostre espai i podrem veure unes icones en forma de llapis en diferents parts de la pantalla. Fent clic sobre ells ens permeten editar directament parts concretes del nostre Folio.

Podem canviar l’aspecte del nostre Folio tantes vegades com vulguem. A mesura que anem explorant les possibilitats que ofereix l’eina i ens anem sentint més còmodes i còmodes en l’entorn ens serà més fàcil modificar i personalitzar la seva aparença per crear la nostra identitat pròpia dins de l’espai Folio.