Pàgines i entrades: què són per a què serveixen?

Què és una entrada i per a què serveix?

Les entrades o posts de WordPress són els continguts corresponents a les notícies o articles que formen part del blog, en el nostre cas, del portafoli.

S’ordenen cronològicament, per tant la data de publicació és rellevant; i admeten categories i etiquetes; que es poden fer servir per a classificar i endreçar.

Les entrades se solen mostrar en ordre cronològic invers, començant per les més recents, i deixant les més antigues cada cop més avall de la pàgina. 

En el cas de Folio, les entrades poden publicar-se amb diferents permisos de visualització, que trobareu al menú Publicar. Triant un tipus de visibilitat o una altra, decidireu qui té accés a les entrades, entre els sis nivells que permet: Pública, Contrasenya, Campus, Aula, Professorat i Privat. Trobareu la informació completa respecte als permisos de publicació aquí. 

També com a funcionalitat específica de Folio, hi ha l’opció de vincular les entrades a les assignatures que esteu cursant per tal de realitzar entregues de treballs. Mitjançant el panell ActiFolio podreu vincular l’activitat a la qual desitgeu associar la vostra publicació. Tingueu en compte que aquesta acció enllaça la vostra publicació a l’activitat de l’assignatura, però no afecta la visibilitat. Per saber més sobre aquesta funcionalitat, podeu consultar-ho aquí. 

Si publiqueu amb permisos Aula o superiors (Campus o Públic), el vostre lliurament també serà visible a l’Àgora de l’aula de l’assignatura, de manera que els companys podran veure les aportacions que heu fet i, fins i tot, comentar-les.

Entrada Pàgina
Es mostra la data de publicació? No
Ordre: cronològic jeràrquic
Permet etiquetes? No
Permet categories? No
Visible a l’Àgora No
Tipus de permisos: Pública

Contrasenya

Campus

Aula

Professor

Privada

Pública

Contrasenya

Campus

Privada

Entrega d’ActiFolio? No

 

Què és una pàgina? En què es diferencia d’una entrada?

Les pàgines són, a diferència de les entrades, continguts estàtics que s’utilitzen per a la informació de presentació i genèrica del portafoli o blog; per tant, està diferenciada dels continguts que publiquem cronològicament a les entrades. L’ordre, en aquest cas, es determina a través de la seva ubicació al Menú i, per tant, és jeràrquic en comptes de cronològic. 

 

En el cas de Folio, les pàgines també poden publicar-se amb diferents permisos de visualització, que trobareu all menú Publicar; però en aquest cas hi ha quatre nivells:  Pública, Contrasenya, Campus i Privat. Trobareu la informació complerta respecte els permisos de publicació aquí.

Les pàgines no es poden vincular a les activitats de les assignatures, per tant no tenen el panell ActiFolio. 

 

Continguts relacionats que us poden interessar: