Pàgines i entrades: què són i per a què serveixen?

Què és una entrada i per a què serveix?

Les entrades o posts de WordPress són els continguts corresponents a les notícies o articles que formen part del blog, en el vostre cas, del portafolis.

S’ordenen cronològicament, per tant, la data de publicació és rellevant; i admeten categories i etiquetes, que es poden fer servir per a classificar i endreçar.

Les entrades se solen mostrar en ordre cronològic invers, començant per les més recents, i deixant les més antigues cada cop més avall de la pàgina. 

En el cas de Folio, les entrades poden publicar-se amb diferents permisos de visualització, que trobareu al menú «Publicar». Triant un tipus de visibilitat o una altra, decidireu qui té accés a les entrades, entre els sis nivells que permet: pública, contrasenya, campus, aula, professorat i privat. Trobareu la informació completa respecte als permisos de publicació aquí. 

També com a funcionalitat específica de Folio, hi ha l’opció de vincular les entrades a les assignatures que esteu cursant per tal de realitzar entregues de treballs. Mitjançant el panell ActiFolio podreu vincular l’activitat a la qual desitgeu associar la vostra publicació. Tingueu en compte que aquesta acció enllaça la vostra publicació a l’activitat de l’assignatura, però no afecta la visibilitat. Per saber més sobre aquesta funcionalitat, podeu consultar-ho aquí. 

Si publiqueu amb permisos aula o superiors (campus o públic), el vostre lliurament també serà visible a l’Àgora de l’aula de l’assignatura, de manera que els companys podran veure les aportacions que heu fet i, fins i tot, comentar-les.

Entrada Pàgina
Es mostra la data de publicació? No
Ordre: Cronològic Jeràrquic
Permet etiquetes? No
Permet categories? No
Visible a l’Àgora No
Tipus de permisos: Pública

Contrasenya

Campus

Aula

Professor

Privada

Pública

Contrasenya

Campus

Privada

Entrega d’ActiFolio? No

 

Què és una pàgina? En què es diferencia d’una entrada?

Les pàgines són, a diferència de les entrades, continguts estàtics que s’utilitzen per a la informació de presentació i genèrica del portafolis o blog; per tant, està diferenciada dels continguts que publiqueu cronològicament a les entrades. L’ordre, en aquest cas, es determina per mitjà de la seva ubicació al menú i, per tant, és jeràrquic en comptes de cronològic. 

En el cas de Folio, les pàgines també poden publicar-se amb diferents permisos de visualització, que trobareu all menú Publicar; però en aquest cas hi ha quatre nivells:  pública, contrasenya, campus i privat. Trobareu la informació complerta respecte als permisos de publicació aquí.

Les pàgines no es poden vincular a les activitats de les assignatures, per tant no tenen el panell ActiFolio. 

Continguts relacionats que us poden interessar