Activitat 4. Pujar imatges, vídeos, PDF, etc…

En aquesta activitat afegiu imatges o vídeos a les vostres entrades. Per aprendre a fer-ho us hem preparat una sèrie de recursos.

Abans de començar us recordem els formats compatibles més comuns a la xarxa:

Imatges: es recomana una mida no superior a 2500*2500 píxels, i el més comú son imatges d’uns 1200 píxels per un dels seus costats. Quant a pes es recomana no superar els 500kB encara que depèn sempre de la finalitat de la imatge i la seva mida en píxels.

  • JPG 
  • PNG
  • GIF

Vídeos:

  • MP4 (còdec H.264)
  • WebM

Folio també accepta PDF!

Activitat

Recursos d’aprenentatge