Activitat 6. Comentar en les publicacions

Públic

En aquesta activitat us proposem que feu servir una de les funcionalitats més interessants de l’eina, poder generar conversa a l’Àgora gràcies als comentaris de les publicacions.

Heu d’entendre aquesta funcionalitat com un complement als debats i espais de fòrums de les aules i no pas un substitut. L’objectiu dels comentaris és poder generar una conversa enriquidora al voltant d’una publicació en concret, amb la intenció de poder compartir els vostres punts de vista sobre un tema central (la publicació en si).

Activitat

  • Busqueu alguna publicació dels vostres companys que us sembli interessant a l’Àgora i publiqueu-hi un comentari.

Recursos d’aprenentatge