Activitat 10. Afegiu un núvol d’etiquetes o ActiFolios al vostre Folio

Públic

A mesura que aneu generant una bona quantitat de continguts al vostre Folio, veureu que és útil classificar-los amb les etiquetes. I una manera de mostrar els diferents continguts que formen part dels diversos temes és un núvol d’etiquetes.

Activitat

1) En primer lloc, heu d’accedir al campus de la UOC amb el vostre nom d’usuari i la vostra contrasenya.

2) Després cliqueu al vostre espai Folio del campus i aneu al «Tauler».

3) Al menú lateral de la dreta, accediu a l’apartat «Aparença > Widgets».

A la meitat esquerra veureu tot el llistat de widgets disponibles, que podeu arrossegar als diferents apartats.

4) Podeu arrossegar el widget «Núvol d’etiquetes» fins a l’apartat que hi ha al «Blog Sidebar» (els que es mostren a la barra de navegació lateral).

5) Podeu introduir un títol per al widget, i triar què voleu que es mostri: categories, etiquetes, categories d’enllaços o bé ActiFolios.

6) Podeu afegir diferents núvols, si voleu mostrar les diferents taxonomies que estigueu fent servir al vostre web.

7) Un cop instal·lat, des del vostre Folio es mostrarà el widget.

Recursos d’aprenentatge