Act 9. Afegeix un núvol d’etiquetes o Actifolios al teu Folio

A mesura que vagis generant una bona quantitat de continguts al teu Folio, veuràs que és útil classificar-les amb les etiquetes. I una manera de mostrar els diferents continguts que formen part dels diferents temes és mostra un núvol d’etiquetes.

 

L’ACTIVITAT

1. En primer lloc heu d’accedir al Campus de la UOC amb el vostre nom d’usuari/ària i la teva contrasenya.

2. Després cliqueu el vostre espai Folio del Campus i aneu al Tauler.

3. Al menú lateral de la dreta, accediu a l’apartat Aparença > Widgets

A la meitat esquerra veureu tot el llistat de widgets disponibles, que podeu arrossegar als diferents apartats.

4. Podeu arrossegar el widget Núvol d’etiquetes fins a l’apartat que hi ha al Blog Sidebar (els que es mostren a la barra de navegació lateral).

5. Podeu introduïr un títol per al widget, i triar què voleu que es mostri: categories, etiquetes, categories d’enllaços o bé actifolios.

6. Podeu afegir diferents núvols, si voleu mostrar les diferents taxonomies que estigueu fent servir al vostre web.

7. Un cop instal·lat, des del vostre folio es mostrarà el widget.

RECURSOS D’APRENENTATGE

– Crear categories de WordPress

– Afegir etiquetes