Com afegir la vostra foto a l’espai personal de Folio

A fi que la comunitat UOC us pugui identificar fàcilment i que el vostre Folio tingui un caràcter més personal, hi podeu penjar una foto vostra mitjançant l’aplicació Gravatar, de WordPress. Per tant, és un pas opcional i el podeu fer segons el vostre criteri.

Què és Gravatar?

En realitat, Gravatar és l’abreviació de Globally Recognized Avatar. És a dir, cada usuari pot configurar el seu avatar (o imatge de perfil) des de les opcions personals de Folio.

L’aplicació Gravatar de WordPress està inclosa a Folio de manera predeterminada, i vol ser una carta de presentació de cada usuari. D’aquesta manera, permet relacionar el vostre Folio amb una imatge i simplifica el procés de reconeixement de la comunitat.

Afegir la vostra foto a l’espai personal de Folio

1. Dirigiu-vos a l’apartat Usuaris que trobareu a l’esquerra de la pantalla. Cliqueu a l’opció Perfil.

2. Un cop seleccionada l’opció Perfil, aneu fins a Imatge de perfil (sense personalitzar) i cliqueu a l’opció Podeu canviar la foto del perfil a Gravatar. Us portarà fins a l’aplicació de Gravatar.

  1. Seguiu els passos que us indicarà l’aplicació. Accediu-hi mitjançant el botó Create your Gravatar, de color blau. Tingueu en compte que, com qualsevol altra aplicació, us demanarà que creeu un compte d’usuari mitjançant un correu electrònic i una contrasenya.
  2. Un cop a dins, podeu incloure la informació personal que considereu convenient a l’apartat El meu perfil. La foto de perfil la podeu afegir a través de l’espai Els meus Gravatars, que trobareu a la capçalera, o bé a partir de l’opció Afegeix una imatge. L’aplicació us ofereix diverses possibilitats a l’hora de penjar la imatge:
  • Penjar un fitxer nou des del vostre ordinador o dispositiu mòbil.
  • Penjar un fitxer nou des d’una ubicació URL.
  • Penjar una foto ja existent.

Penjar una foto des de la càmera web (webcam).