Com afegir la vostra foto a l’espai personal de Folio

Públic

A fi que la comunitat UOC us pugui identificar fàcilment i que el vostre Folio tingui un caràcter més personal, hi podeu

  • Penjar una foto vostra mitjançant l’aplicació Gravatar, de WordPress. Per tant, és un pas opcional i el podeu fer segons el vostre criteri.

Què és Gravatar?

En realitat, Gravatar és l’abreviació de globally recognized avatar. És a dir, cada usuari pot configurar el seu avatar (o imatge de perfil) des de les opcions personals de Folio.

L’aplicació Gravatar de WordPress està inclosa a Folio de manera predeterminada, i vol ser una carta de presentació de cada usuari. D’aquesta manera, permet relacionar el vostre Folio amb una imatge i simplifica el procés de reconeixement de la comunitat.

Afegir la vostra foto a l’espai personal de Folio

1) Dirigiu-vos a l’apartat «Usuaris» que trobareu a l’esquerra de la pantalla. Cliqueu a l’opció «Perfil».

2) Un cop seleccionada l’opció «Perfil», aneu fins a «Imatge de perfil (sense personalitzar)»  i cliqueu  l’opció «Podeu canviar la foto del perfil a Gravatar».  Us portarà fins a l’aplicació de Gravatar.

3) Seguiu els passos que us indicarà l’aplicació. Accediu-hi mitjançant el botó «Create your Gravatar», de color blau. Tingueu en compte que, com qualsevol altra aplicació, us demanarà que creeu un compte d’usuari mitjançant un correu electrònic i una contrasenya.

4) Un cop a dins, podeu incloure la informació personal que considereu convenient a l’apartat «El meu perfil». La foto de perfil la podeu afegir mitjançant l’espai  «Els meus Gravatars»,  que trobareu a la capçalera, o bé a partir de l’opció «Afegeix una imatge».  L’aplicació us ofereix diverses possibilitats a l’hora de penjar la imatge:

  • Penjar un fitxer nou des del vostre ordinador o dispositiu mòbil.
  • Penjar un fitxer nou des d’una ubicació URL.
  • Penjar una foto ja existent.

Penjar una foto des de la càmera web (webcam).