Com crear categories de WordPress

Públic

Us proposem que descobriu les categories de WordPress i les opcions que us permetran ordenar els continguts del vostre Folio.

Què són les categories?

Les categories són una forma d’organització dels apunts que ofereix WordPress. Són jeràrquiques, de manera que hi pot haver categories dins d’altres categories.

Les podeu utilitzar per organitzar el contingut del vostre Folio, ja que defineixen les seccions principals dels continguts i són indexables.

Com afegir categories a les entrades? 

1) Afegir noves categories des del menú d’entrades

Al menú de l’esquerra, on hi ha les funcionalitats del tauler, hi ha l’apartat «Entrades», que inclou les categories

En aquest menú podeu afegir algunes categories per posar en ordre els continguts del vostre Folio, com ara els diferents àmbits que es treballen a les assignatures dels estudis. A més, podreu fer el seguiment de la vostra activitat al llarg dels anys. Si us cal, podeu crear categories i subcategories, i incloure-les dins de les principals.

Exemples: Aficions, Treballs destacats, Experiències reals (no acadèmic), Experiències en altres centres.

2) Assignar categories a les entrades publicades

Podeu assignar les categories a les entrades, tant a les que ja tingueu creades com a les entrades noves. Per fer-ho, quan creeu o editeu una entrada, indiqueu a quina o quines categories la voleu incloure, mitjançant el quadre de categories que hi ha a sota de les opcions de publicació i d’ActiFolio.