Introducció al manual

Públic

Per començar a descobrir les possibilitats que ofereix Folio, us proposem un seguit d’activitats guiades que us permetran dominar l’eina de manera eficaç.

A més, les activitats i les indicacions d’aquest manual d’ús podran ajudar-vos a consolidar alguns aspectes de la pràctica de les vostres activitats curriculars i, sobretot, a ampliar les vostres competències en l’àmbit digital.