Manual d’ús

Públic

Per començar a conèixer possibilitats que ofereix Folio us proposem un seguit d’activitats guiades que, tot i ser molt simples, us permetran dominar l’espai Folio de forma eficaç.

A més, amb les activitats i indicacions d’aquest Manual d’ús podran ajudar-vos a consolidar alguns aspectes en la pràctica de les vostres activitats curriculars i, sobretot, ampliar les vostres competències en l’àmbit digital.