“Moments 404”

Públic

Alguna vegada ens podem trobar que ens apareix una pàgina d’error. Aquesta habitualment ens informa de l’error 404. Senzillament, consisteix en el fet que no tenim permisos per accedir al contingut sol·licitat. Principalment, ens hi trobarem en aquestes dues situacions:

  1. Quan volem obrir directament un contingut privat d’un altre usuari
  2. Quan volem accedir a un Folio on la pàgina d’inici és privada

Tot i així, quan en un Folio disposa d’entrades o pàgines amb diferents nivells de permisos ens apareixerà una entrada informant que en aquest Folio hi ha continguts no visibles, com aquesta imatge:

  1. Enllaç d’un contingut amb permís privat o d’aula

En el cas que vulguem accedir directament a un contingut perquè ens han facilitat l’URL, i el permís de visibilitat sigui “Privat” o “Aula” –i en el cas que no formis part d’aquesta aula–,  ens mostrarà l’error 404, que indicarà que la pàgina és visible pel creador (privat) o bé només ho és per a l’alumnat d’una aula concreta.

 

2. Pàgina d’inici privada

També ens apareixerà aquest error si intentem accedir a un Folio en què el permís de visibilitat de la pàgina d’inici és privat, de professorat o d’aula (en cas que no formem part de la mateixa aula).