Iniciar o seguir un debat

Públic

Els debats dins de Folio permeten interactuar amb altres persones i que interactuïn amb vosaltres en les publicacions que compartiu i a les quals accediu des de l’Àgora o els espais personals dels vostres companys. Per iniciar el debat des de l’Àgora, heu de clicar en el menú de la part superior de l’entrada.

Per iniciar el debat des del lloc personal dels vostres companys, trobareu el menú damunt de l’entrada que estigueu llegint.

Quan cliqueu a «Iniciar debate en el aula» apareixerà la pàgina d’edició on podeu escriure el missatge. Un cop escrit, cliqueu a «Enviar» a la part inferior perquè es publiqui en el fòrum de l’Àgora.

A continuació, apareixerà una barra de diàleg en verd que us informa que el vostre missatge s’ha enviat correctament.

 

Per veure el missatge o altres missatges publicats en aquesta entrada, cliqueu a sobre l’opció «Sigue el debate en el aula…» que es troba a sota de la notificació en verd. Veureu el comentari en negreta en el centre i el missatge que acabeu d’escriure i publicar en l’espai a la dreta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

També podeu accedir al missatge des de l’Àgora, en el «Foro Folio».

Si un debat ja ha estat iniciat per un altre company, caldrà clicar a «Debate» per participar-hi. El procediment per deixar un comentari és el mateix que quan s’inicia un debat.

 

El comentari estarà pendent de moderació. Caldrà que sigui aprovat pel propietari de l’entrada.

 

 

Publicar perquè les entrades puguin generar un debat

 

 

 

Per permetre que les vostres publicacions puguin ser objecte de debat primerament cal que assigneu la visibilitat «Aula» a la publicació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuació, cal que trieu l’aula a la qual voleu assignar la publicació dins de l’espai ActiFolio, l’activitat dins de l’aula i «Actualitza».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quan cliqueu a «Publicar», apareixerà un missatge emergent que us informarà que el contingut serà publicat a l’aula amb els termes i les condicions relacionats amb la privadesa i la protecció de dades. Quan cliqueu a «Confirmar», l’entrada es veurà automàticament a l’Àgora de l’assignatura.