[S+3] Publicar a dins i a fora de l’espai UOC

Públic

Triar la visibilitat de les entrades

L’ActiFolio és l’eina que us permetrà escollir els diferents tipus de permisos. El menú «Publicar» permet triar el tipus de visibilitat de les publicacions de Folio. Si ja coneixeu WordPress, veureu que l’apartat «Publicar una entrada», encara que manté els mateixos elements, conté nivells de publicació nous. Triant un tipus de visibilitat o una altra, decidireu qui té accés a les entrades. A Folio podeu triar entre sis tipus de visibilitat:

Pública. Aquest contingut estarà disponible per a tothom, a fora i a dins de la UOC, no requereix que estigueu donats d’alta al campus. És una publicació en obert a la qual pot accedir qualsevol persona, per la qual cosa cal tenir en compte els drets d’autor dels materials que utilitzeu, si no són creacions pròpies, i citar bé les fonts. Per a més informació sobre copyright i drets d’autor llegiu l’apartat final d’aquesta pàgina.

Contrasenya. Seleccionant aquest tipus de visibilitat, la publicació només serà accessible per als usuaris amb contrasenya. No cal que les persones amb les quals es comparteixi l’enllaç siguin part de la comunitat WordPress ni de la UOC. Tingueu en compte que l’enllaç que envieu pot ser compartit amb més persones, per la qual cosa s’ha de tenir la mateixa cura amb la propietat intel·lectual que amb la modalitat pública.

Campus. Aquest contingut serà visible per a totes les persones que formen part de comunitat UOC. Qualsevol persona amb accés al campus podrà veure la publicació: alumnat, personal docent, equip de gestió i col·laboradors.

Aula. El contingut publicat amb aquest tipus de visibilitat només serà accessible per als companys d’aula i per al personal docent. El contingut es publica a l’espai personal, però també és visible a l’Àgora de l’aula, perquè pugueu veure, compartir i comentar les vostres creacions i continguts. Per fer-ho haureu d’etiquetar l’activitat amb una categoria d’ActiFolio

Professorat. Amb aquesta modalitat es permet que el personal docent de l’assignatura vegi les publicacions, però els companys i qualsevol altra persona de dins o de fora de la UOC no podrà accedir-hi.

Privat. Seleccionant aquest tipus de visibilitat, el contingut només serà visible per a vosaltres.

Triar la visibilitat de les pàgines

Si voleu publicar una pàgina observareu que els permisos difereixen una mica respecte a l’hora de publicar una entrada. Aquest fet és perquè les pàgines no es comparteixen a les Àgores.

Per tant, trobareu els permisos de:

  • Pública: recurs disponible per a tothom de la xarxa.
  • Protegit amb contrasenya: caldrà una contrasenya per accedir-hi.
  • Campus: només els usuaris de la UOC podran accedir-hi.
  • Privada: només el creador de la pàgina.

La propietat intel·lectual i la visibilitat pública de les entrades

La propietat intel·lectual agrupa tot el relatiu al copyright o drets d’autor. La propietat intel·lectual engloba creacions amb autories registrades sense permís de publicació i ús, tret que es contacti amb l’autor i doni permís per escrit per a la seva publicació (i sovint es requereix un desemborsament econòmic). A internet podeu trobar molts materials gratuïts per utilitzar i reutilitzar que han estat publicats sota llicència Creative Commons (CC, https://creativecommons.org/about/), és a dir, que es poden fer servir sense permís, però citant bé la font. Hi ha diversos repositoris i biblioteques de materials amb llicència CC que podeu utilitzar lliurement.

Com podeu saber si es pot utilitzar un material? El més senzill és buscar els materials en els repositoris i llibreries especialitzats, amb llicència lliure. Es poden trobar recursos amb CC si es fa una cerca avançada en els cercadors principals i s’indica el tipus de llicència que es vol emprar. Un recurs interessant és https://search.creativecommons.org/.